Tunnikavad

Tunnikavad on valminud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetme "Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" raames.

I

Lõimitud tunnikavad

G1

Õppeaine ja -valdkond: matemaatika
Klass, vanuse- või haridusaste: I kooliaste

Tunni kestvus: 2 tundi (tunni kestvus peab olema vähemalt 45 minutit).

Tunni teema (sh alateemad): Geomeetrilised kujundid (punkt, lõik, sirge, kolmnurk, viisnurk)

  1. Mõistete teadmine (meenutamine, äratundmine, info leidmine, klassifitseerimine).

  2. Teadmiste rakendamine (matemaatilise info eri viisidel esitamine).

  3. Arutlemine (põhjendamine, analüüs).

  4. Lõiming eesti keelega,

Õppeaine ja -valdkond: matemaatika, loodusõpetus, meisterdamine (Strawbees või joogikõrred), programmeerimine (Quirkbot)
Klass, vanuse- või haridusaste: I kooliaste (2.-3. klass)

Tunni kestvus: 1-2 (tunni kestvus peab olema vähemalt 45 minutit).

Tunni teema (sh alateemad): Geomeetrilised kujundid, Taimed ja valgus

G2

Õppeaine ja -valdkond: matemaatika, loodusõpetus, tehnoloogiaõpetus ja kunstiõpetus (Strawbees, 3D modelleerimine), programmeerimine (Quirkbot)
Klass, vanuse- või haridusaste: I kooliaste (3. klass)

Tunni kestvus: 1-2 (tunni kestvus peab olema vähemalt 45 minutit).

Tunni teema (sh alateemad): Geomeetrilised kujundid, 3D modelleerimine, energia tootmine (tuuleenergia), mootoril töötav generaator

Tase: algajad

G3

Juhendid

Info
Tuulegeneraator
Kasvuhoone
Karupoeg Puhh

Head katsetamist

Screen Shot 2017-08-30 at 14.15.40
Screen Shot 2017-08-30 at 14.15.13
Screen Shot 2017-08-30 at 14.14.28
Screen Shot 2017-08-30 at 14.15.30
Screen Shot 2017-08-30 at 14.15.51
Screen Shot 2017-08-30 at 14.15.40
IMG_1259
Screen Shot 2017-08-24 at 11.44.13
IMG_1265
IMG_1269
IMG_1264
tuule-800x533
map_puhh
IMG_0152
lillepott
SDLO4563
robo2
robo1
masin2
masin
 

Strawbees kasutamisvõimalused